Het bestuur

Functie
Naam
email
Telefoon
Voorzitter
Willem van Otterloo
voorzitter@pauwervoll.nl
0651383660
Vice- voorzitter
Wim Heining
-----------------------------------
------------------
Secretaris
Jeannette Kok
secretariaat@pauwervoll.nl
0633225504
Penningmeester
Bea Schuur
penningmeester@pauwervoll.nl
0341-559331
Ledenadministratie      
Marloes van Marle       
ledenadministratie@pauwervoll.nl
0625485336
       
Technische Commissie
     
Functie
Naam
email
Telefoon
Wedstrijdsecretariaat
Marco van den Hoorn
ws@pauwervoll.nl
0630376340
Competitie heren
Crystel Water-Baïs tc@pauwervoll.nl
0622428681
Competitie dames
Boy Beulen
tc@pauwervoll.nl
0625408346
Ondersteuning TC Vacant    
Competitie jeugd(12-17jr.)
Vacant
jeugdzaken@pauwervoll.nl

Competitie CMV
Crystel Water-Baïs
cmv@pauwervoll.nl 0341-493183

     
Materiaalbeheer
     
Functie
Naam
email
Telefoon
Materiaal
Marloes van Marle
materiaal@pauwervoll.nl
0625485336
       
Arbitrage
     
Functie                      
Naam                        
email
Telefoon
Coördinatie                  
Tabitha Roest      
arbitrage@pauwervoll.nl                                       
0614605383

     
Website      
Functie                      
Naam                        
email
Telefoon
Webmaster Hans Teeling
webmaster@pauwervoll.nl 0653605463
       
Zalen      
Functie Naam email Telefoon
Zaalleiding
Johan Crooy
zaalwacht@pauwervoll.nl
0612432566
Zaalleiding
Froukje Jonker
--------------------------------------
0341-472143
       
Sponsoring      
Functie Naam email Telefoon
Sponsor werving Daniëlle van den Heuvel
sponsoring@pauwervoll.nl 0610481808
       
Social media
     
Functie
Naam
email
Telefoon
Facebook, Twitter en Instagram
Robert Schuur

0653128374
       
Oud papier
     
Functie
Naam
email
Telefoon
Coördinator
Marloes van Marle
ledenadministratie@pauwervoll.nl
0625485336
       
 Vertrouwenspersoon Bea Schuur
  0341-559331
       
 Evenementencommissie Fleur Aalbers  evenementen@pauwervoll.nl 0613809571