Lidmaatschap

Lid worden?

Je bent altijd van harte welkom om eens te proberen of volleybal nu inderdaad zo'n leuke sport is. Je mag tot 3 maal toe proefdraaien om de sfeer te proeven en te kijken of het je bevalt.
 
Tot 13 jaar? Dan kun je meetrainen bij CMV. Zij trainen in de sporthal Triade op woensdag om 17.00 uur. Wat je nodig hebt om mee te doen is een korte sportbroek en een T shirt. Denk erom dat je wel sportschoenen mee neemt voor de zaal. Dus geen "buitenschoenen”. Mail naar cmv@pauwervoll.nl voor meer informatie.

Tussen 13 en 18 jaar? Lijkt het je geweldig eens mee te spelen ( of misschien kun je het al heel goed), dan kun je terecht bij de "jeugd”. Als je wilt weten bij welk jeugdteam je kunt mee (proef) trainen mail dan met de coördinator voor de jeugd Jolanda Duits:
Mail naar jeugdzaken@pauwervoll.nl

Ouder dan 18 jaar? Dan heeft u twee mogelijkheden.
Als u het fijn vindt om gewoon een balletje te spelen, zonder competitie verplichtingen kunt u terecht bij de recreanten. Pauwervoll heeft 2 heren en 3 damesrecreanten groepen. De 1e groep damesrecreanten(A) traint / speelt op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00(trainer Erik van der Meer), de 2e groep damesrecreanten(B) op woensdag van 19.30 tot 21.00(trainster Marloes van Marle). Er zijn ook 2 groepen herenrecreanten. De herenrecreantengroep B wordt getraind door Jan van Dooren. De trainingen vinden plaats in sporthal de Triade. Aanmelden kunt u via ledenadministratie@pauwervoll.nl.
 
Als u competitie wilt spelen is er misschien plaats voor u in één van de 3 damesteams of in één van de 3 herenteams.
Ook hiervoor kunt u zich richten tot de TC. Mail naar tc@pauwervoll.nl
 

 
Aanmelden:
Voor het aanmelden kunt u gebruik maken het inschrijfformulier. Deze is bij de trainers te verkrijgen. U kunt het formulier hier downloaden.
 
Aanmelden kan alleen schriftelijk bij:
 
Marloes van Marle Kamperfoeliehof 24 3852 GE Ermelo 06-25 48 53 36
 
De contributie wordt per kwartaal geïnd.
 
Afmelden:
 
Afmelden kan ook alleen per kwartaal bij Marloes van Marle.
Dit betekent dat je voor het begin van het nieuwe kwartaal al schriftelijk opgezegd moet hebben.
 

 
Contributie:
per kwartaal m.i.v. 01-01-2017 (exclusief competitiegeld NeVoBo): Jaarlijks zullen de genoemde bedragen geïndexeerd worden volgens de algemene prijsindexatie van het CBS 
 
Eenmalig inschrijfgeld €   5,00
Senioren                          
€ 40,00
Jeugd                             
€ 34,00      
CMV
€ 28,00
Niet spelend / donateur
€   5,00
 

Deelname aan de NeVoBo competitie:

Voor deelname aan de NeVoBo competitie is wedstrijdgeld verschuldigd aan de bond. Het competitiegeld wordt door Pauwervoll geïnd. Met ingang van seizoen 2016/2017 zijn de kosten per jaar:
 
Senioren            
€ 80,00
Jeugd
€ 60,00
CMV
€ 20,00
 

Invoering contributie voor 2 x trainen per week:

De vereniging stelt de leden van het eerste heren- en damesteam en m.i.v. seizoen 2015/2016 ook alle ABC-jeugdteams in de gelegenheid om 2x per week te trainen. De extra kosten van deze 2e trainingen worden nu nog gedragen door de vereniging, maar op 30 oktober 2015 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de invoering van contributie voor 2 x trainen per week met ingang van seizoen 2016/2017. Dus met terugwerkende kracht is er geïnd.

Vóór aanvang van het seizoen zal aan de betreffende leden schriftelijk worden gevraagd of zij dat seizoen 2 x per week willen trainen. Na instemming met deelname zal de extra contributie in rekening worden gebracht, ongeacht aanwezigheid. Dit geldt dan ook voor leden uit andere teams en/of recreanten die na akkoord van de technische commissie 2 x per week kunnen trainen. Bij onvoldoende animo kan de technische commissie besluiten om teams voor de 2e training samen te voegen of de 2e training te annuleren.

 

De contributie voor 2 x per week trainen bedraagt met ingang van seizoen 2016/2017:

 

Per jaar (incasso in 4 termijnen bij kwartaalcontributie m.i.v. 01-10-2016         
Senioren € 30,00
ABC-jeugd (tot 18 jaar) € 30,00
   

 

Kledingbeleid                  
Lees verder
 

Rekeningnummers:

NL28INGB0001937091                                                                                   t.n.v. volleybal vereniging Pauwervoll
NL51RABO0317789082 t.n.v. volleybal vereniging Pauwervoll