Onze sponsors

Welkom op onze sponsorpagina. Voor elke vereniging is sponsoring een "must". Door uw gelden kunnen wij onze teams helpen aan o.a. nieuwe tenues, maar ook aan nieuwe wedstrijdballen. Ook pauwervoll hoopt dat u onze en misschien wel uw volleybalvereniging wilt helpen. Voor informatie kunt u zich wenden tot info@pauwervoll.nl
 
Onze huidige sponsoren zijn: